AGRONmaps

Szolgáltatások


Lejtőkategória felmérés

Védősávok kijelölése

Talajmintavételi terv

Növényállomány felmérés

Gyomirtási térkép

Tőszámlálás

Fejtrágya térkép

Biomassza térkép

Mikrodomborzati térkép

Művelt táblahatár felmérés


Vadkárfelmérés

Vegetáció monitoring

Ajánlott monitoring drón felmérések a teljes szezonra

Művelt táblahatár felmérés

A művelt tábla határait az elérhető legnagyobb pontossággal (RTK) határozzuk meg. Az adminisztratív táblahatárral szemben azt a területet öleli körbe, melyen a növényállomány elhelyezkedik. A valós állapotokat mutatja, melyen további mérések végezhetők, illetve minden mezőgazdasági géppel kompatibilis.

Ajánlott időszak: Egész évben, de előnyös akkor, amikor záródott állomány van rajta.

Előnyei:
-
Felhasználható traktoron, permetező drónon.
- Terület és távolság mérhető rajta nagy pontossággal.

Szenzor: RGB

Mikrodomborzati térkép

A nagy pontosságú és felbontású digitális domborzati térkép nélkülözhetetlen alapjául szolgál öntözés tervezési, vízgazdálkodási, beruházási tervezéseknek. A mikrodomborzat részletessége sokkal nagyobb a műholdas távérzékelési megoldásokhoz viszonyítva, mivel földközeli (UAV) adatgyűjtésből jön létre.

Ajánlott időszak: Amikor nincsen növény a táblán.

Előnyei:
- Optimalizálhatja a talajművelési technikákat, például a tárcsázást vagy a szántást, hogy minimalizálja a talajkárosodást.
- Lehetővé teszi az öntözési rendszerek hatékonyabb tervezését.
- A növényállomány fejlődése, magassága és heterogenitása mérhetővé válik.

Szenzor: RGB

Lejtőkategória felmérés

A mikrodomborzati információk alapján pontosan meghatározzuk azokat a területeket, ahol a lejtőszög a kritikus értékek közé esik (12-17%), így a gazdálkodó tudatosan alkalmazhatja az erózióvédelmi előírásokat.

Ajánlott időszak: Amikor nincsen növény a táblán.

Előnyei:
- A 12%-nál nagyobb lejtésű területeken komoly korlátai vannak a növénytermesztésének, amelyek az erózió megelőzése és a környezet védelme érdekében kerültek bevezetésre.
- Pontosan azonosítjuk azokat a zónákat, amelyek érintettek.
- A teljes tervezést elvégezzük, hogy a követelményeknek megfeleljen.

Szenzor:
RGB

Védősávok kijelölése

A víztestek mentén az egységes kérelem rendeletben meghatározott vízvédelmi sávokat kell kialakítani, amelyekre nem juttatható ki műtrágya, szerves trágya és növényvédő szer. Térinformatikai módszerekkel pontosan meghatározhatók a védelmi zónák határai és kiterjedésük. Az egyes védőzónák kijelölése UAV-val történő felmérés esetén pár centiméteres pontossággal történik szakértőinknek köszönhetően.

Ajánlott időszak: Egész évben végezhető, de előnyös a téli időszakban.

Előnyei:
-
Nagy pontossággal azonosíthatók azok a zónák, melyek a vízfelületektől számított védősávokat jelentik.
-
Felszíni vízfolyások partvonalától mérjük.
-
Hígtrágya kijuttatáshoz is használható.

Szenzor: RGB

Talajmintavételi terv

Igénybe vehető AGRONmaps szolgáltatás: talajmintavételi terv

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy ideális talajmintavételi pontokat azonosítsuk. A térképek elkészülte után a mintavevő adott koordinátákon megveszi a mintát, majd a laborvizsgálat elkészülte után adatbázisba tölti a zónatérképekhez, mely ugyancsak monitorozható az AGRONmaps-ben.

A szolgáltatás kompatibilis a SoilCares talajszkennerrel!

Ajánlott időszak: Amikor nincsen növény a táblán.

Előnyei:
- Jól azonosított mintavételi pontok
- Jellemző területek mintavételezése
- Hatékonyabb vetéstervezés
- Jól dokumentálható
- Tápanyag gazdálkodás a talaj tulajdonságai alapján
- Laborvizsgálat

Szenzor:
MULTI, RGB

Növényállomány felmérés

Igénybe vehető AGRONmaps szolgáltatás: növényállomány felmérés

Általános és átfogó vitalitás vizsgálat. Záródott szántóföldi állományok esetén ajánlott a műholdas, míg kertészeti kultúrák esetén a drónos távérzékelést választani. A modern drónok többféle szenzorral vannak felszerelve, amelyek képesek a növényzet variabilitásának részletes elemzésére. A technológia nem csak a növények aktuális állapotát mutatja be, de a jövőbeni gazdálkodási stratégiák kialakításában is segítséget nyújt  és menedzsment zónákat detektál. A levélmintavétel alapjául szolgáló térinformatikai elemzés.

Ajánlott időszak: Szántóföldi kultúrák esetén ajánlott az állomány záródása után végezni, míg kertészeti kultúrák esetén a levelek mérete fentről nézve legalább tenyérnyi méretű kell, hogy legyen.

Előnyei:
- Mélyreható információt szolgáltatnak a növényzet állapotáról, egészségéről és fejlődéséről.
- Lehetővé teszi a pontosabb és hatékonyabb gazdálkodást.
- Pontosan meghatározható, mely területeken szükséges több vagy kevesebb tápanyag, víz vagy növényvédőszer kijuttatás.
- Jobb döntéseket hozhat a vetésről, az öntözésről vagy akár a betakarítás időzítéséről.
- A levél mintavételezéshez szükséges zónákat határozza meg

Szenzor: MULTI, RGB

Gyomirtási térkép

A nagy felbontásnak és érzékeny szenzoroknak köszönhetően a gyomos területeket lokalizálni tudjuk és az egész területre nézve megmutatjuk e részek kiterjedését, melyből azonnal gyomirtási térképet generálunk. Kapás kultúrák esetén használható nagy hatékonysággal Mezei aszat és Fenyércirok kezelésére.

Ajánlott időszak: Állományzáródás előtt.

Előnyei:
- A részletes kijuttatási terv pontosan megmutatja, mely területeken szükséges a gyomirtó szer kijuttatása.
- Hagyományos szakaszolt szórókerettel és permetező drónnal is használható.
- A célzott gyomirtás csökkenti a vegyszerek mennyiségét.
- Acatfoltok és fenyércirok feltérképezésre használható, de a parlagfű azonosítására is alkalmas.

Szenzor: Nagyfelbontású RGB, MULTI

Tőszámlálás

Az egyes növényállományoknál lehetőség van az egyedek megszámlálására. Jól elkülönülő egyedek esetén a mérés nagy pontosságú, az állomány záródásával viszont csökken, de mérvadó marad.. Ezekben az esetekben drónos alaptérképek használatával meg tudjuk határozni a területen kikelt és fejlődő egyedek számát.

Ajánlott időszak: Állományzáródás előtt. Azt követően egy pontosabb becslésnek tekinthető.

Előnyei:
- Ismerve a pontos egyedszámot, a gazdálkodó képes arra, hogy a tápanyagot az aktuális növényállomány igényei szerint juttassa ki.
- A pontos növény darabszám ismeretében előre becsülhető a várható termés mennyisége.
- A kikelt növények száma alapján becsülhető a növények vízigénye.
- A gazdálkodó értékelheti a vetőmagok kelési arányát és ennek alapján módosíthatja a jövőbeli vetési stratégiáját.
- Vadkárfelmérés esetén kiinduló állapotként felhasználható.

Szenzor: Nagyfelbontású RGB, MULTI

Fejtrágya térkép

A differenciált fejtrágya kijuttatás, vagyis a fejtrágya célzott és változó mennyiségű kijuttatása a terület különböző részein segít a növények igényei szerinti kijuttatásban. A felmérés figyelembe veszi a növényzet sűrűségét és a talaj adottságait is.

Ajánlott időszak: A fejtárgya kijuttatás ideje határozza meg.

Előnyei:
- A tápanyagokat ott lehet pótolni, ahol a legnagyobb a szükséglet.
- Csökkenthető a feleslegesen kijuttatott műtrágya mennyisége.
- A tápanyagok hatékonyabb felhasználása csökkenti a talaj kimerülésének kockázatát és fenntartja annak termékenységét.
- Talajvizsgálattal kombinálva megállapítható, hogy melyik tápanyag hiányzik a leginkább.
- Sok növénynek kritikus növekedési szakaszai vannak, amelyek során megnövekedett tápanyag igényük van. Például a gabonaféléknél a virágzás és a szemképződés idején gyakran alkalmazzák a fejtrágya kijuttatást.

Szenzor: MULTI, RGB

Biomassza térkép

A biomassza térképek lehetővé teszik a növények növekedési mintázatainak megértését egy adott területen, így a gazdálkodók azonosíthatják azokat a területeket, ahol a növények jól vagy rosszul teljesítenek. A Növényállomány felméréssel szemben nem csak a vitalitást mutatja meg, hanem a biomassza relatív mértékét az adott zónákban.

Ajánlott időszak: A különféle kijuttatások ideje határozza meg.

Előnyei:
- Azonosíthatók azok a területek, ahol a növények sűrűbben állnak, ami potenciálisan nagyobb kockázatot jelenthet a gombás fertőzések szempontjából.
- A gombaölő szert pontosan azokra a területekre lehet kijuttatni, ahol a legnagyobb a szükség.
- Deszikkáló szert csak azokra a területekre lehet kijuttatni, ahol ténylegesen szükség van rá.
- Mennyisége összefüggést mutathat a talaj tápanyag ellátottságával.
- A gazdálkodók megállapíthatják, hogy mely területek lehetnek vízhiányosak vagy túl nedvesek, és ennek megfelelően módosíthatják az öntözési stratégiájukat.

Szenzor: MULTI, RGB

Vadkárfelmérés

Igénybe vehető AGRONmaps szolgáltatás: precíziós vadkár felmérés

A károk pontos felmérése és a tényszerű vizuális és kiértékelt információk mindig nagyon jó alapot adnak egy egyezséghez. Az elemzés segítségével a felek tárgyalóasztalhoz ülhetnek. A felméréseken kívül jogi segítségnyújtást és a vadkáros ügyek kezelésére való felkészítést is vállaljuk.

Ajánlott időszak: A szakértő határozza meg.

Előnyei:
- Drónos felmérések adatait archiválni lehet, így hosszú távon is követhetők a vadkárok trendjei és változásai, ami segíthet a megelőző intézkedések tervezésében.
- Gyakran költséghatékonyabb, mint a hagyományos, ember által végzett felmérések, különösen nagy területek esetében.
- Gabona, szója, repce, kukorica és napraforgó esetében jól alkalmazható.
- Taposási és döntési kár számszerűsítése.

Szenzor: MULTI, RGB

Vegetáció monitoring

Műholdas távérzékelés segítségével a gazdálkodó rendszeresen nyomonkövetheti tábláin a vegetáció átfogó állapotát és elváltozások esetén drónos pontosító felmérést igényelhet.

Ajánlott időszak: A tenyészidőszak során bármikor.

Előnyei:
- A rendszeres monitorozás lehetővé teszi a problémák, mint például a kártevők, betegségek vagy vízhiány korai felismerését. Ennek köszönhetően a gazdálkodó gyorsan beavatkozhat, mielőtt a probléma súlyosbodna.
- A területek monitorozásának egyik legátfogóbb formája, mely kiegészíti a terepi bejárást és a drónos felméréseket.

AGRONmaps - első magyar monitoring drón szoftver weben
AGRONmaps - első magyar monitoring drón szoftver tableten és telefonon

AGRONmaps

Az első magyar monitoring drón szoftver
100%-ban hazai fejlesztés