AGRONlabs-kis parcellás kísérletek felmérése kutatók számára

Monitoring parcellás kísérletekhez szakembereknek

Az információk nagy része rendszerint elvész a parcellákon. Segítünk összegyűjteni és értelmezni őket.

Az AGRON szakemberei olyan “high-throughput” fenotipizálási módszertant fejlesztettek, amivel akár a több tízezer parcellát tartalmazó kísérletek is könnyedén nyomon követhetőek. Egy szezon során gyűjtött tetemes mennyiségű adat elemzésével akár fajtára specifikus, a csírázástól az érésig terjedő növénymodelleket lehet kidolgozni. A megszerzett tapasztalatainkkal olyan kutatóhelyek és cégek munkáját is hatékonyan segíteni tudjuk, amik nemesítéssel, növénykórtannal, tápanyagreakcióval foglalkoznak.

Növénynemesítés

AGRONlabs - "high-throughput" fenotipizálási módszertana a növénynemesítés segítésére.
Az AGRONlabs adatvizualizáció után akár fajtára specifikusan határozhatunk meg tápanyag-reakciót, fejlődési ütemet, stressztoleranciát.

- Fenotipizálás

- Tápanyagreakció

- Stressztolerancia

- Virágzás felmérés

- Fejlődési ütem

Különböző kezelésekre egyes fajták reakciója nagy mértékben eltérhet, amit a mikroklimatikus viszonyok tovább bonyolíthatnak. Emiatt kiterjedtebb kísérletek felügyelete nehézkessé válhat, amiben a drónok, pontosabban a rájuk szerelt professzionális szenzorok óriási segítséggel lehetnek. Rendszeres felmérésekkel részletes információt kaphatunk egy parcella fedettségének vagy a levelek klorofill tartalmának változásáról. Meghatározhatóak érésidők, összehasonlíthatóak a tápanyagreakciók, nyomonkövethető a növényvédőszerek hatása.

Fajtakísérletek

AGRONlabs fajtakísérletek: tőszámlálás

- Parcella azonosítás

- Fitotoxicitás

- Stressztolerancia

- Tőszámlálás

- Gyomosodás felmérés

- Címerszámlálás

AGRONlabs fajtakísérletek: parcella azonosítás

Az AGRONlabs célja a növénytermesztés digitalizálódásával megjelenő egyik új kihívás, a növényzetről nagy mennyiségben rendelkezésre álló adathalmazok feldolgozása, megértése és gyakorlati felhasználása. Legyen szó parcellás kísérletekről, terméktesztekről vagy akár üzemi tesztekről a távolsági spektroszkópiai módszerek óriási segítséget nyújtanak nagy területek percek alatt történő felmérésére. Ezzel a módszerrel így pillanatok alatt koordinátahelyes adathalmaz rögzíthető anélkül, hogy az érdemi változás állna be a vizsgált kísérletben a mintavételezések időtartama alatt.

Egyedi igények

Növénytermesztés digitalizációja - felmérés a kis parcellás kísérletek befolyásolása nélkül
Folyamatos konzultáció az AGRON szakembereivel.

- Precíziós talajmintavétel

- Levélanalízis

- Klorofillmérés


Bemutatjuk az AGRONlabs szolgáltatásokat!

Szakértőink 2019 óta terepi és szoftveres munkával segítik növénynemesítők, vetőmag előállítók, kisparcellás kísérleteket végző kutatók, szakemberek munkáját. A felhalmozott tudást és módszereket sikeresen alakítottuk szoftveres megoldássá, mely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kutatásokat korszerű alapokon, minden lehetséges segítséget és technológiai újítást felhasználva támogassuk meg.